54 B.B.Building 5th Floor Room 3501-3502 and 6th Floor Room 3602
Sukhumvit 21 Rd. (Asoke) Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

อัปเดตการทำใบขับขี่ ปี 2562

Home»Article & Knowledge»Article»อัปเดตการทำใบขับขี่ ปี 2562

อัปเดตการทำใบขับขี่ ปี 2562

Aug 29, 2019

ใครมีแพลนจะไปทำใบขับขี่หรือพาลูกพาหลานไปสอบใบขับขี่ใหม่ หรือต่ออายุ มาดูกันค่ะว่ามีอะไรใหม่ ๆ ที่ควรรู้ ก่อนไปทำใบขับขี่ในปีนี้บ้าง 
#ไอไดเร็คท์  ได้ทำการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าจะเป็นประโยชน์รวมไว้ที่นี่มาฝากเพื่อน ๆ ทุกท่านค่ะ
อายุที่สามารถทำใบขับขี่แต่ละประเภท

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ และใบขับขี่รถชนิดอื่นตามมาตรา 43 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์การทำใบขับขี่ครั้งแรก
 • ระยะเวลาที่ใช้  :  2 วัน
 • ขั้นตอนการดำเนินการ
วันที่  1  :  ช่วงเช้า  ยื่นบัตรคิว ทดสอบสมรรถภาพและตาบอดสี จากนั้นอบรมภาคทฤษฎี (ไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง) ช่วงบ่าย  ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam) โดยต้องผ่าน 45 ข้อจาก 50 ข้อ หากสอบไม่ผ่าน ต้องมาสอบใหม่ในวันอื่น แต่ไม่ต้องเข้ารับการอบรมใหม่

วันที่ 2  :   วันรุ่งขึ้นหรือภายใน 90 วัน นับจากวันที่สอบข้อเขียนผ่าน ต้องมาสอบภาคปฏิบัติ ถ้าสอบผ่านทุกท่าบังคับ ก็จะสามารถทำใบขับขี่ได้ภายในวันดังกล่าว กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้หลังจากที่ทำการสอบไปแล้ว 3 วัน โดยสอบเฉพาะท่าที่ไม่ผ่านเท่านั้น

หลักฐานประกอบคำขอ
- บัตรประชาชนฉบับจริง
- ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
การต่อใบขับขี่ชั่วคราว ( 2 ปี ) เป็น 5 ปี

ระยะเวลาที่ใช้  :  1 วัน
ขั้นตอนการดำเนินการ

- ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. จากนั้นจึงทดสอบสมรรถภาพและตาบอดสี
- ชำระค่าธรรมเนียม ( ปิดรับชำระเงิน​ 15.30 ​น. )​ / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ
 • ต้องติดต่อจองคิวที่สำนักงานขนส่ง ทั่วประเทศก่อนล่วงหน้า หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 1584
หลักฐานประกอบคำขอ
ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
- บัตรประชาชนฉบับจริง
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
การต่อใบขับขี่ ( 5 ปี ) เป็น 5 ปี

ระยะเวลาที่ใช้  :  1 วัน
ขั้นตอนการดำเนินการ

- ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ (ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.) 
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
       - ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
       - ทดสอบสายตาทางลึก
       - ทดสอบสายตาทางกว้าง
       - ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)            
- อบรม 1 ชั่วโมง
- ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่ - ชำระค่าธรรมเนียม​ 

หมายเหตุ
 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์
 • ต้องติดต่อจองคิวที่สำนักงานขนส่ง ทั่วประเทศก่อนล่วงหน้า หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 1584
หลักฐานประกอบคำขอ
ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
- บัตรประชาชนฉบับจริง
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
การจองคิวสอบใบขับขี่

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ประชาชนสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมได้ล่วงหน้า
โดยสามารถจองคิวอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  https://gecc.dlt.go.th/web_booking/page/
หรือติดต่อจองคิวทางโทรศัพท์โดยตรงกับสำนักงานขนส่ง ที่ต้องการไปสอบ

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
(ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร)    
        
เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 100 คน/วัน
จองคิวทางโทรศัพท์ โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4201-4

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
(ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล)

เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 100 คน/วัน  
จองคิวทางโทรศัพท์ โทร 0-2415-7337 ต่อ 204-205 

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
(ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน)

เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 50 คน/วัน (อบรมวันพุธและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้ที่ประสงค์จองคิวผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น หากมีข้อสงสัยติดต่อหมายเลข 0-2433-4773

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
(ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1)

เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 60 คน/วัน
ผู้ที่ประสงค์จองคิวผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น หากมีข้อสงสัยติดต่อหมายเลข 0-2333-0035

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
(ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก)

เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 100 คน/วัน
ผู้ที่ประสงค์จองคิวทางโทรศัพท์ โทร 0-2543-5512
 
สำหรับในส่วนภูมิภาคสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด จะเปิดรับคำขอตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้น ๆ โดยตรง

เปิดการสอบใบขับขี่รถยนต์เเละรถจักรยานยนต์รอบพิเศษนอกเวลาราชการ

พิเศษ ! ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดการสอบใบขับขี่รถยนต์เเละรถจักรยานยนต์ รอบพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ ผู้สนใจสามารถจองคิวทำใบขับขี่ ได้เช่นเดียวกับรอบปกติที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่ง e-Booking หรือสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพียงแห่งเดียว
 
กำหนดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่จักรยานยนต์เสาร์-อาทิตย์ มีดังนี้
รุ่นที่ 236 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
รุ่นที่ 237 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 238 วันที่ 14-15 กันยายน 2562

 แอปพลิเคชันช่วยสอบใบขับขี่ที่ควรมีไว้

แนะนำให้ดาวน์โหลด Application ชื่อ “สอบใบขับขี่2562 DrivingLicence”  ในโทรศัพท์มือถือทุกระบบ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการทำใบขับขี่ แนวข้อสอบและเทคนิคการสอบอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการไปสอบใบขับขี่ ดูจากที่มีคนรีวิวไว้ แอปพลิเคชันนี้น่าจะมีความถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดค่ะ เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยดี ๆ ที่ควรมีไว้เป็นอย่างยิ่งนะคะ

Share this post :

 แจ้งให้เราติดต่อกลับ