54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

3 ข้อที่ต้องรู้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์

หน้าหลัก»บทความและความรู้»บทความน่ารู้ »3 ข้อที่ต้องรู้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์

3 ข้อที่ต้องรู้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์

Oct 15, 2019

หลาย ๆ คนมีสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นน้องหมา น้องแมว หรือ น้องนก ไว้ในบ้านเพราะความน่ารัก ความซื่อสัตย์ ขี้อ้อน บางคนเลี้ยงไว้แก้เหงา บางคนเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน และบางคนก็เลี้ยง เพื่อประโยชน์อื่น ๆ 
.
.
เนื่องในวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี เป็น #วันสัตว์โลก (World Animal Day)
#ไอไดเร็คท์ จึงขอนำเรื่อง #พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทย มาเล่าอีกครั้ง… เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและสิทธิต่าง ๆ ในข้อกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตน้อยๆ ตาดำๆ ที่เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมโลกกับพวกเราค่ะ
.
.
ทำไมถึงต้องมี พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ 
.
เนื่องจากก่อนหน้านี้ ประเทศไทยยังไม่มีกฏหมายคุ้มครองสัตว์ เราจึงมักพบเห็นข่าวน้องหมา น้องแมว โดนทำร้ายรังแกบ่อยครั้ง
บางทีนึกไม่อย่างเลี้ยงก็ปล่อยปะละเลย ให้อยู่ตามถนน จนถูกรถชนบ้าง หรือเอาไปปล่อยวัด จนเกิดเป็นหมาและแมววัด สร้างความเดือดร้อนและเป็นภาระต่อสังคม
โดยไม่มีใครสามารถยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ เพราะกฎหมายอาญาฉบับเก่าไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการแจ้งความเอาผิดได้
อีกทั้งบทลงโทษก็เบามาก คือ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และที่สำคัญคือ กฎหมายฉบับเก่านั้น ถือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นทรัพย์สิน
เจ้าของทรัพย์จะทำอย่างไรกับทรัพย์สินก็ได้ จึงเกิดปัญหาหมาและแมวจรจัดเป็นจำนวนมากในประเทศไทย หรือการที่เจ้าของทารุณสัตว์เพื่อความสนุกสนานของตัวเอง
กลุ่มคนรักสัตว์จึงพยายามเรียกร้องให้เกิดพระราชบัญญัติเพื่อคุ้มครองสัตว์ขึ้นมาดังเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2557 เราก็มี พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ ฉบับแรกของประเทศไทยบังคับใช้กันค่ะ
.
.
อย่างไรก็ดี หลายคนอาจมีคำถาม ว่า พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์นี้ ให้ความคุ้มครองกับสัตว์และเอาผิดคนอย่างนั้นหรือ เช่น ถ้าเราเดินผ่านหมา
และอยู่ดี ๆ โดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมันเลย แต่หมาตัวนั้นดันวิ่งเข้ามากัดเรา แล้วเราหยิบไม้มาป้องกันตัวและได้ตีมันจนตาย เราจะโดนปรับ 40,000 บาท แล้วติดคุกหรือไม่? #ไอไดเร็คท์ มีคำตอบให้ค่ะ จาก 3 ข้อที่ต้องรู้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ ดังนี้
.
.
#3ข้อที่ต้องรู้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์
.
1) นิยามของคำว่า “สัตว์” และ “ทารุณกรรม”
.
#ห้ามทารุณกรรมสัตว์  #มาตรา20

#สัตว์ คือ

• สัตว์ตามธรรมชาติ (เสือ, ช้าง)
• สัตว์เลี้ยง ทั้งที่เลี้ยงเป็นเพื่อน เลี้ยงเป็น อาหาร, เป็นพาหนะ หรือเลี้ยงไว้ใช้งานอื่นๆ เช่น การแสดง
• สัตว์ไม่มีเจ้าของ

#ทารุณกรรม คือ

• การทำให้สัตว์เจ็บปวดทางกายหรือใจ เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ หรือตาย
• การใช้สัตว์ทำงานเกินสมควร, ใช้สัตว์เจ็บป่วย ชรา หรืออ่อนอายุ ทำงานอันไม่สมควร
• การใช้สัตว์พิการ, สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชรา หรือสัตว์ที่ตั้งท้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์
• ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ
...

#บทลงโทษหากฝ่าฝืน

  • จำคุกไม่เกิน 2 ปี
  • ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับ

.
.
ข้อต่อมา.. หน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ ข้อนี้สำหรับทาสหมา ทาสแมว และเพื่อน ๆ ที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเลยนะคะ
.
2) กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

#มาตรา22 ต้องจัดให้สัตว์ มีที่อยู่
น้ำ อาหาร เหมาะสมตามชนิด ลักษณะ
สภาพ และอายุของสัตว์

#มาตรา23 ห้ามปล่อย ละทิ้งสัตว์
ให้พ้นความดูแลของตัวเอง
ยกเว้นการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นดูแล

#มาตรา24 การขนส่ง ขนย้ายสัตว์
ต้องทำให้เหมาะสม ตามชนิด ลักษณะ
สภาพและอายุของสัตว์
...
#บทลงโทษหากฝ่าฝืน

  • ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
  • หากสัตว์มีโอกาสไม่รับการดูแล

หรืออาจถูกทารุณกรรมอีก ศาลอาจ
ตัดสิน ไม่ให้เจ้าของครอบครองสัตว์นั้นอีก
.
.
ข้อที่สาม… ตอบคำถาม ที่เราสงสัยกันค่ะ ว่า ถ้าเราเดินผ่านหมา และอยู่ดี ๆ โดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมันเลย แต่หมาตัวนั้นดันวิ่งเข้ามากัดเรา แล้วเราหยิบไม้มาป้องกันตัวและได้ตีมันจนตาย เราจะโดนปรับ 40,000 บาท แล้วติดคุกหรือไม่
.
.
3) อะไรไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์ #มาตรา21

• การฆ่าเป็นอาหาร (เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร)
• การฆ่าตามกฎหมายควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์
• การฆ่าตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
• การฆ่าสัตว์ ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา
• การฆ่าโดยที่สัตวแพทย์เห็นว่า สัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บ และไม่สามารถรักษาให้รอดได้ โดยไม่ทุกข์ทรมาน
• จำเป็นต้องฆ่าเพื่อความปลอดภัยของคน, สัตว์อื่น
• การกระทำใดๆ ที่เป็นการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
• การตัด หู หาง ขน เขา หรืองา โดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์, การดำรงชีวิต
• การจัดให้สัตว์ต่อสู้ตามประเพณีท้องถิ่น
• การกระทำอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้เป็นการเฉพาะ
• การกระทำอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ
.
.
จะเห็นว่ากฎหมายมีระบุไว้ชัดเจนในมาตรานี้ โดยเฉพาะในกรณีที่เรามีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าสัตว์จะเข้ามาทำร้ายเราก่อนซึ่งอาจเป็นเหตุที่ทำให้ถึงแก่ชีวิต ตามมาตรา 21 ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า #การจำเป็นต้องฆ่าเพื่อความปลอดภัยของคนและสัตว์อื่น นั้น ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
.
.
รู้กฏหมาย แบบเข้าใจมากขึ้นแล้ว แอดมินก็ฝากเพื่อนๆ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการทารุณสัตว์ทั้งที่เป็นเจ้าของทำเองหรือไม่ใช่เจ้าของ หรือพบเห็นสัตว์เลี้ยงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม เราสามารถยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือสัตว์น้อยตาดำ ๆ ที่ถูกมนุษย์ใจร้ายรังแกแบบไม่มีทางต่อสู้ได้ โดยอาศัยข้อบังคับของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะ..
.
.
หากพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1170  กรมปศุสัตว์ หรือเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตามกฎหมาย หรือติดต่อองค์กรช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ ตาม link นี้ค่ะ  http://bit.ly/2mOXoue
.
.

#เพราะหากไม่มีพวกเราพวกเขาก็ไม่มีใครอีกแล้วค่ะ
.
.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ https://www.thairath.co.th/content/1196645

Share this post :

ขอข้อมูลเพิ่มเติม