54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

สร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรและไก่พันธุ์ โรงเรียน ตชด. ปางสนุก

หน้าหลัก»บทความและความรู้»IDB กิจกรรมเพื่อสังคม»สร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรและไก่พันธุ์ โรงเรียน ตชด. ปางสนุก

สร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรและไก่พันธุ์ โรงเรียน ตชด. ปางสนุก

Jun 17, 2017

บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เชื่อว่าการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากตำราเรียนจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเยาวชนของเราให้สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ คุณวิภารัตน์ ทวีโชคชาญชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเรา จึงมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรและขยายต่อเติมโรงเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองให้กับโรงเรียนโรงเรียน ตชด. ปางสนุก จ.กาญจนบุรี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ทุรกันดาร โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ตามหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมอันดีเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและชุมชน

Share this post :

 แจ้งให้เราติดต่อกลับ