54 BB Building, 5th Floor,
Room 3501-3502 and Floor 6, Room 3602,
Sukhumvit 21 (Asoke), Khlong Toei Nuea,
Wattana, Bangkok 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

คำถามทั่วไป

คำถามทั่วไป

Jul 05, 2018

ไอ-ไดเร็คท์ โบรกเกอร์ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ?

สบายใจและวางใจได้ เมื่อให้ I-Direct ช่วยดูแล เพราะเราคือทีมงาน ที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านประกันที่หลากหลาย ครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง ประกันรถยนต์ และการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ให้บริการด้วยความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดด้วยความซื่อตรงต่อลูกค้าและคู่ค้า ซึ่งเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการทำงานของเรา ภายใต้แนวคิด #จริงใจทุกบริการ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์การใช้บริการประกันทุกรูปแบบได้ดีที่สุด

1) เลือกประกันอย่างไรให้เหมาะ

a. สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อกรมธรรม์

 • ลักษณะความคุ้มครองที่ต้องการ
 • ทุนประกัน
 • ความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน
 • บริษัทผู้รับประกัน

b. การซื้อประกันผ่านนายหน้า

 • ข้อดีของการซื้อผ่านนายหน้า คือ นายหน้าจะเป็นเสมือนผู้รักษาผลประโยชน์และจะนำเสนอแบบประกันจากบริษัทประกันต่างๆที่เหมาะสมให้ท่านได้เลือก โดยที่ท่านไม่ต้องติดต่อบริษัทประกันหลายๆแห่งด้วยตัวเอง การทำประกันจึงเป็นเรื่องง่ายและสะดวก อีกทั้งนายหน้ายังมีบริการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การผ่อนชำระ การติดตามสินไหม เป็นต้น

2) ถามตอบเกี่ยวกับกรมธรรม์

a. ลักษณะความคุ้มครองและข้อยกเว้น

 • ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามรายละเอียดของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ผู้ถือกรมธรรม์ควรอ่านเพื่อทำความเข้าใจและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง ในกรณีที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ 02-700-5222

b. ได้รับกรมธรรม์หลังจากสมัครเมื่อไร

 • หลังจากบริษัทประกันได้รับชำระเบี้ยและตกลงรับประกันภัย กรมธรรม์จะถูกจัดส่งถึงท่านตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ ภายใน 15 วันทำการ

c. กรณีไม่ได้รับกรมธรรม์หรือกรมธรรม์หายต้องทำอย่างไร

 • ท่านสามารถแจ้งขอรับกรมธรรม์ใหม่ได้ โดยติดต่อแจ้งศูนย์บริการลูกค้า 02-700-5222 เพื่อให้เราประสานงาน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามกรมธรรม์บางประเภท บริษัทประกันอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกกรมธรรม์ฉบับใหม่

d. จำเลขที่กรมธรรม์ไม่ได้แต่อยากทราบสถานะของกรมธรรม์

 • ท่านสามารถติดต่อสอบถามสถานะของกรมธรรม์ได้ที่ 02-700-5222 เพื่อให้เราประสานงานตรวจสอบสถานะของกรมธรรม์ได้

e. ผู้รับประโยชน์เป็นใครได้บ้าง

 • โดยทั่วไป ผู้รับประโยชน์ ได้แก่ ทายาทผู้สืบเชื้อสาย โดยท่านสามารถระบุชื่อผู้รับประโยชน์ได้ หรืออาจเป็นนิติบุคคลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและประเภทการประกันภัย

f. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์

 • ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ได้โดยติดต่อที่ 02-700-5222 เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำแนะนำในรายละเอียดและเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงต่างๆ

g. การเรียกร้องสินไหม

 • ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ท่านสามารถใช้ Care Card กับโรงพยาบาลในเครือข่าย ทั้งนี้ หากไม่ได้รับความสะดวกสามารถติดต่อที่ 02-700-5222 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศกร์ 08.30-18.00 น. หรือหากสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว ท่านสามารถติดต่อ 02-700-5222 เพื่อให้เราอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารต่างๆได้

h. การยกเลิกกรมธรรม์

 • หากภายใน 30 วันหลังจากท่านได้รับกรมธรรม์เป็นครั้งแรก และท่านพิจารณาเนื้อหาของกรมธรรม์แล้วว่าไม่ตรงกับความต้องการท่าน ท่านสามารถติดต่อที่ 02-700-5222 เพื่อให้เราประสานงานตรวจสอบสถานะของกรมธรรม์ เพื่อทำการยกเลิกแบบขอรับคืนค่าเบี้ยประกันที่ชำระไปแล้วได้ทั้งหมด อย่างไรกรมธรรม์บางประเภทบริษัทประกันอาจทำการหักค่าออกกรมธรรม์จากเบี้ยที่ขอรับคืน
 • สำหรับการขอยกเลิกหลังพ้นช่วงระยะเวลาพิจารณากรมธรรม์ (Free Look) ท่านสามารถติดต่อที่ 02-700-5222 เพื่อให้เราประสานงานตรวจสอบสถานะของกรมธรรม์ได้ เพื่อทำการยกเลิกและระบุวันสิ้นสุดความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการคำนวณเบี้ยประกันที่ท่านสามารถขอรับคืนให้

Share this post :

 แจ้งให้เราติดต่อกลับ