54 BB Building, 5th Floor,
Room 3501-3502 and Floor 6, Room 3602,
Sukhumvit 21 (Asoke), Khlong Toei Nuea,
Wattana, Bangkok 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

IDB กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าหลัก»บทความและความรู้»IDB กิจกรรมเพื่อสังคม

IDB กิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสุขศาลา ห้องน้ำและโรงครัวนักเรียน ​และติดตั้งพัดลมดูดอากาศสำหรับห้องเก็บยา

Jan 01, 2016

 สนับสนุนโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสุขศาลา ห้องน้ำและโรงครัวนักเรียน และติดตั้งพัดลมดูดอากาศสำหรับห้องเก็บยา ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยกุ๊ก ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

Read More

แทนคำขอบคุณพี่น้องทหารที่เสียสละช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ตลอดช่วงระยะเวลาน้ำท่วมหนัก ในปี 2554

Oct 01, 2014

 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารพร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ แทนคำขอบคุณพี่น้องทหารที่เสียสละช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ตลอดช่วงระยะเวลาน้ำท่วมหนัก ในปี 2554 ณ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ รอ. (ปตอ.2 รอ.)

Read More

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและผ้าป่าพัฒนาวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้

Oct 12, 2014

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและผ้าป่าพัฒนาวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 228 วัด ณ หอประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read More

จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคูเมือง จ.ยโสธร

May 17, 2014

คุณนาฏวรรณ อ่อวิเชียร กรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

Read More

ขอบคุณพี่น้องทหารทุกท่านอย่างจริงใจ ที่เสียสละเพื่อความสุขของพี่น้องร่วมชาติ

Jun 20, 2010

 “พวกเราขอขอบคุณพี่น้องทหารทุกท่านอย่างจริงใจ ที่เสียสละเพื่อความสุขของพี่น้องร่วมชาติ”

Read More
 แจ้งให้เราติดต่อกลับ