54 BB Building, 5th Floor,
Room 3501-3502 and Floor 6, Room 3602,
Sukhumvit 21 (Asoke), Khlong Toei Nuea,
Wattana, Bangkok 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

Telesales supervisor

Telesales supervisor


ลักษณะการทำงาน :       
​บริหาร Telesales ตามเงื่อนไขและข้อปฎิบัติของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย Target sales
บริหารจัดการเรื่องการสื่อส่ารของ Telesales กับลูกค้าโดยมี Scrip ที่ถูกต้องและเหมาะสม
บริหารทีมงานขายให้มียอดขายและการทำงานเป็นทีมอย่างมีรประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ยอดขาย, ปัญหา และแนวทางแก้ไขพร้อมนำเสนอต่อที่ประชุม
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :        
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร Telesales ประกันภัย,ประกันชีวิต,ประกันภัยรถยนต์  inboound, outbound
 4. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office , Internet ได้ดี
 5. มีมุนษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :        
1.เงินเดือนประจำ (ระดับเงินเดือนตามประสบการณ์)
2.คอมมิชชั่น / Incentive
3.โบนัสประจำปี
4.สวัสดิการอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 

Share this post :

APPLY FORM

ข้าพเจ้าฯ ตกลงยินยอมให้ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ/และ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ สามารถใช้ในการติดต่อกับข้าพเจ้าฯ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
 แจ้งให้เราติดต่อกลับ