54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

Career 1

Trainer


ลักษณะการทำงาน   
1.รับผิดชอบการประสานงานกับทีม Sales เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิคการขาย
2.รับผิดชอบงานฝึกอบรม Orientation พื้นฐานธุรกิจ Broker ประกันภัยรถยนต์ ที่ทางบริษัทฯ ให้บริการ
3.รับผิดชอบกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร    
 1. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 2. ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 3. มีประสบการณ์ ด้านการฝึกอบรมประกันภัยรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป
 4. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. มีใจรักการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 6. มีวินัย และทักษะการสื่อสารที่ดี
 7.สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านทาง Internet และโปรแกรม Computer เพื่อการนำเสนอและสื่อสาร MS. Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Power Point และ Word. 

 สวัสดิการ
1. เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์
2. โบนัสประจำปี
3. ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม
4. วันหยุดพักร้อนประจำปี 
 
  
 
 

Share this post :

APPLY FORM

ขอข้อมูลเพิ่มเติม