54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

Career 1

Sale Support


ลักษณะการทำงาน        
- จัดทำงานด้านเอกสาร เช่น Report ยอดขาย หรือเอกสารต่างๆ สนับสนุนฝ่ายขาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร          
 1. ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 3. รักงานบริการ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน
 4. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองน้ำเสียงไพเราะน่าฟัง
 5. มีประสบการณ์ ทางด้าน Tele - Sale ประกันภัยมาอย่างน้อย 1 ปี
 6.มีทักษะในการ Coach งานและสอนงานทีมขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สวัสดิการ          
1. รายได้ประมาณ 15,000 - 17,000 บาท/เดือน 
2. ประกันสัมคม
3. ประกันกลุ่ม
4. ลาพักร้อน
5. โบนัสประจำปี
6. อบรมสัมมนาประจำปี
 

Share this post :

APPLY FORM

ขอข้อมูลเพิ่มเติม