54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

Career 1

หน้าหลัก»ร่วมงานกับเรา»เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกันคุณภาพ ( QA )

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกันคุณภาพ ( QA )


รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานขาย โดยฟังไฟล์เสียงว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดหรือไม่
- วิเคราะห์การสนทนาระหว่างพนักงานและลูกค้า
- สรุปและเขียนข้อเสนอแนะและรายการที่ต้องการให้แก้ไขงาน(Investigate) ได้รู้เรื่องและกระชับ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีทักษะการวิเคราะห์ น้ำเสียง,ข้อมูลของการบริการลูกค้า
4. มีทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาไทยดี สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 
สวัสดิการ
1. เงินเดือนตั้งแต่ 12000  บาท   และพิจารณาเพิ่มตามความสามารถ
2. เมื่อผ่านการทดลองงานปรับเป็นพนักงานประจำ
3. ประกันสังคม-ประกันสุขภาพ
4. วันลาหยุดประจำปีเมื่อผ่านการทดลองงาน
5. เบี้ยขยัน
6. โบนัสประจำปี
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. ท่องเที่ยวประจำปี
 
 

Share this post :

APPLY FORM

ขอข้อมูลเพิ่มเติม