เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกันคุณภาพ ( QA )

หน้าหลัก»ร่วมงานกับเรา»เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกันคุณภาพ ( QA )

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกันคุณภาพ ( QA )


รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานขาย โดยฟังไฟล์เสียงว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดหรือไม่
- วิเคราะห์การสนทนาระหว่างพนักงานและลูกค้า
- สรุปและเขียนข้อเสนอแนะและรายการที่ต้องการให้แก้ไขงาน(Investigate) ได้รู้เรื่องและกระชับ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีทักษะการวิเคราะห์ น้ำเสียง,ข้อมูลของการบริการลูกค้า
4. มีทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาไทยดี สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 
สวัสดิการ
1. เงินเดือนตั้งแต่ 12000  บาท   และพิจารณาเพิ่มตามความสามารถ
2. เมื่อผ่านการทดลองงานปรับเป็นพนักงานประจำ
3. ประกันสังคม-ประกันสุขภาพ
4. วันลาหยุดประจำปีเมื่อผ่านการทดลองงาน
5. เบี้ยขยัน
6. โบนัสประจำปี
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. ท่องเที่ยวประจำปี
 
 

Share this post :

APPLY FORM

ข้าพเจ้าฯ ตกลงยินยอมให้ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ/และ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ สามารถใช้ในการติดต่อกับข้าพเจ้าฯ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า