ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

หน้าหลัก»ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
______
โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด หากคุณไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ โปรดอย่าเข้าสู่เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลเนื้อหาบริการหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณยอมรับและยอมรับข้อผูกพันของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง ข้อกำหนดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงโดยเจ้าของเป็นระยะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์บริการเนื้อหาและซอฟต์แวร์ใหม่ที่อาจผนวกเข้ากับเว็บไซต์นี้จะรวมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้โดยมีผลตั้งแต่วันที่มีการต่อท้ายเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น I-Direct มีความยินดีหากคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและอัปเดต ในกรณีที่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ“ I-Direct” ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-700-5222 หรืออีเมล customercare@idirectbroker.com
 
การคุ้มครองลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
______

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเนื้อหาเครื่องหมายการค้าโลโก้เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าและซอฟต์แวร์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ I-Direct Insurance Broker Limited ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "I-Direct"
 
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเนื้อหาเครื่องหมายการค้าโลโก้เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าและซอฟต์แวร์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ I-Direct Insurance Broker Limited ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "I-Direct" คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เป็นสำเนาสำหรับการใช้งานส่วนตัวโดยมีเงื่อนไขที่ไม่ทำลายลบหรือแก้ไขลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่นเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตร) ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงดัดแปลงทำซ้ำถ่ายโอนแสดงรวมรวมใช้ใหม่ประกาศดาวน์โหลดส่งหรือแจกจ่ายข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความรูปภาพเสียงและกราฟิกอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของหรือผู้ที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย“ I-Direct” การใช้ข้อความหรือรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องหมายการค้ากฎหมายความเป็นส่วนตัวและสิทธิของกฎหมายการประชาสัมพันธ์
 
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของ“ I-Direct”
______

“ I-Direct” อนุญาตโดยมีข้อ จำกัด ว่าเว็บไซต์อื่น ๆ สามารถเชื่อมโยงตัวเองไปยังเว็บไซต์ของ“ I-Direct” แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเว็บไซต์เท่านั้นมันเป็นความรับผิดชอบของคุณในการจัดเตรียมและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์สายโทรศัพท์ที่จำเป็นต่อการ เข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงที่คุณได้รับการตัดสินใจและค่าใช้จ่ายการกำหนดค่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
______

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ดังนั้น“ไอ-ไดเร็คท์”จึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความถูกต้อง การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวแต่อย่างใด


ไม่มีการรับประกัน

“ไอ-ไดเร็คท์”นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏหรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้“ไอ-ไดเร็คท์” จะได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงข้อมูลและส่วนประกอบเพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุด แต่ “ไอ-ไดเร็คท์”ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันสมัยเหมาะกับกาลเวลาหรือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและปราศจากไวรัส “ไอ-ไดเร็คท์”จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของ “ลักษณะที่เป็นอยู่” หรือ “ตามลักษณะที่มีอยู่” และ“ไอ-ไดเร็คท์”ปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งในการรับประกันและเงื่อนไขทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันเป็นนัยว่าขายได้หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดๆ “ไอ-ไดเร็คท์” ไม่รับรองว่าเนื้อหาและซอฟต์แวร์นั้นถูกต้อง ตรงเวลา ต่อเนื่อง ไม่มีไวรัส หรือ ไม่มีข้อผิดพลาด และไม่รับรองว่าปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น

การจำกัดความรับผิดชอบ

“ไอ-ไดเร็คท์” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ตลอดจนความเสียหาย สูญหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ แม้ว่า “ไอ-ไดเร็คท์” จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ว่า จะมีค่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ

อนึ่ง “ไอ-ไดเร็คท์”ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้นๆด้วย

เงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

ประกันภัยประเภทต่างๆที่ได้รับข้อมูลผ่านเว็บไซต์ IDIRECTBROKER.COM ได้รับประกันภัยจากบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่รับใบอนุญาตในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว “ไอ-ไดเร็คท์” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเว็บไซต์นี้มิได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอจาก“ไอ-ไดเร็คท์”เพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ คำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากท่านแสดงว่าเป็นข้อเสนอจากท่านซึ่ง”ไอ-ไดเร็คท์” อาจตอบรับหรือตอบปฏิเสธจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะนำไปดำเนินการเมื่อ”ไอ-ไดเร็คท์” ได้รับข้อเสนอนั้นๆ

หลังจากท่านส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการและคาดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรามีพร้อมใช้งานสำหรับท่านและข้อเสนอของท่านได้รับการตอบรับ ท่านจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการซื้อของท่านอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของ“ไอ-ไดเร็คท์”

การใช้งานและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ถือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเป็นสำคัญ


นโยบายการรักษาความปลอดภัย

บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ไอ-ไดเร็คท์” มีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เข้าทำธุรกรรมกับทาง “ไอ-ไดเร็คท์” ดังรายละเอียดต่อไปนี้ “ไอ-ไดเร็คท์”ได้กำหนดและคงไว้ซึ่งมาตรฐานและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

การเก็บรวบรวม รักษาและใช้ข้อมูลจำเป็นนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ลูกค้าใช้ผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่ดี ให้ท่านได้รับข้อมูลและระดับการบริการที่ตรงต่อความต้องการ เหมาะสมและรวดเร็วให้มากที่สุด รวมทั้ง “ไอ-ไดเร็คท์” อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการส่งข้อเสนอและข่าวสารอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมให้กับท่าน

“ไอ-ไดเร็คท์” ใช้มาตรฐานทั้งทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อให้ท่านมั่นใจในการใช้เว็บไซต์ของ“ไอ-ไดเร็คท์” “ไอ-ไดเร็คท์”จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านหรือข้อมูลใดๆที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

  • “ไอ-ไดเร็คท์”ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • การให้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นไปในการช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมได้ตามประสงค์
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้“ไอ-ไดเร็คท์”จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าอื่นที่ไม่ใช่บริการประกันภัย

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บจากท่านได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ วันเกิด รายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ (เช่น เบอร์โทรศัพท์และอีเมล) และข้อมูลสำคัญสำหรับการรับประกันภัย เช่น ประวัติสุขภาพ อาชีพ และการขับขี่ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผู้เอาประกันในกรมธรรม์ที่ท่านสมัครให้กับบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน หรือ ผู้รับประโยชน์ เป็นต้น

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร?

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ“ไอ-ไดเร็คท์” ไม่ว่าเพื่อการอ่าน ค้นหา ดาวน์โหลดข้อมูล หรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ระบบจะทำการบันทึกและเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อการจัดทำใบเสนอราคาและนำเสนอบริการที่ถูกต้องให้กับท่าน

นอกจากนี้ ระบบจะเก็บข้อมูลทั่วไป (เช่น เลขที่ไอพีแอดเดรสของท่าน) ซึ่งจะไม่ได้ระบุว่าเป็นท่านอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยในการประเมินและปรับปรุงการแสดงผลเว็บไซต์ของ“ไอ-ไดเร็คท์” ต่อไป