ประกันภัยโรคมะเร็ง

หน้าหลัก»สินค้า»ประกันสุขภาพ»ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็ง

แจ้งให้เราติดต่อกลับ

*
*


ข้าพเจ้าฯ ตกลงยินยอมให้ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด จัดเก็บ และใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ ที่ได้ให้ไว้ในข้างต้นนี้ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ในการติดต่อเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า, การติดต่อเพื่อให้บริการอันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของข้าพเจ้า การแจ้งข้อมูลข่าวสาร, เชิญชวนร่วมกิจกรรมสิทธิพิเศษ รวมถึงการแจ้งผลอนุมัติกรมธรรม์ โดยความคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยและออกกรมธรรม์ประกันภัย

Share this post :