54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

ประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง

แจ้งให้เราติดต่อกลับ

*
*


ข้าพเจ้าฯ ตกลงยินยอมให้ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ/และ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ สามารถใช้ในการติดต่อกับข้าพเจ้าฯ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า

Share this post :