54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

บริการ

หน้าหลัก»บริการ

บริการของเรา

สะดวกมากขึ้น ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคุณมากขึ้น ด้วยบริการในรูปแบบ OneStop Service I-Direct เรามีมาตรฐานการบริการที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคล เพื่อให้คุณได้รับแผนการประกันที่ครอบคลุมตามความต้องการของคุณมากที่สุด

 แจ้งให้เราติดต่อกลับ